EN
上海荣南科技有限公司
上海总部
Add:上海市徐汇区古美路1528号A4幢9层
9th Floor, Buliding No A4, 1528Gumei Road, Xuhui, ShanghaiChina 200233
Phone:+862154451508
Fax:+862154451506
Email:Info@zhongnan.com
Web:www.zhongnan.com
太仓事业部
Add:江苏省太仓市陆渡镇飞沪路联达工业园12憧
No 12 Lianda Industrial Park. FeihuRd, Ludu Town, T aicang, JiangsuProvince, China 215400
Phone:+8651253452600
Email:Info@zhongnan.com
太仓事业部
Add:江苏省太仓市经济开发区半泾北路201号
No 201, Banjing North Road, JingjiDevelopment Area, Taicang, JiangsuProvince, China 215400
Phone:+8651253356696
Email:Info@zhongnan.com
武汉事业部
Add:湖北省武汉市蔡甸区常福工业园九康大道62号
62 Jiukang Road, Changfu IndustrialPark. Wuhan, Hubei China 430100
Phone:+862769573169
Email:Info@zhongnan.com
北美服务中心
Add : Mark V . Heusel 350 S MainStreet Suite 300 Ann Arbor . Mi 48104
Email:Info@zhongnan.com
欧洲服务中心
Add: Burgunder Str. 35, D-40549Dusseldorf, Germany
Email:Info@zhongnan.com